utorak, 8. studenoga 2011.

second chance

kako da objasnim roditeljima i prijateljima da ću živjeti najmanje 120 godina te da sam, zapravo, sad na pragu dvadesetih. da tek ulazim u njih, tek počinjem da živim. i biću mlada do negdje pedesetih, tako da mi ostaje nimalo skromnih 70 godina da budem zrela, pa u godinama, pa matora.

da je pravde, mladost bi trajala sto godina, a preostalih dvadeset...bi bile lude :)

3 komentara: